top of page

Cookies и Политика за поверителност

Маунтин Eко Ризорт ООД ("Самовила", "нас", "ние", или "нашите") използва "бисквитки" на уебсайт www.samovilla.com ("Сайта"). Като използвате Сайта, вие се съгласявате с използването на бисквитки. Самовила използва бисквитки, с цел подобряване на Вашето потребителско преживяване,  анализ на трафика към сайта и параметрите на неговата аудитория. Използвайки нашия уебсайт вие се съгласявате с използването на бисквитките в съответствие с условията на тази политика.

 

Какво са Бисквитки

Бисквитките са текстови файлове, които позволяват на уеб сървъра да съхранява информация на Вашето устройство. Те се съхраняват в браузъра ви и позволяват на даден сайт да "помни" информация. Бисквитките могат да се използват от уеб сървъри, за да идентифицират и проследяват потребителите, докато се придвижват към различни страници в даден уебсайт, както и да идентифицират потребителите, които се връщат в уеб сайт. Бисквитките могат да бъдат или "постоянни" бисквитки, или "сесийни" бисквитки. Постоянната бисквитка се състои от текстов файл, изпратен от уеб сървър към уеб браузър, който ще се съхранява от браузъра и ще остане валиден до датата на задаване на срока на валидност (освен ако не е изтрит от потребителя преди изтичане на срока на годност). Сесийна бисквитка, от друга страна, ще изтече в края на сесията на потребителя, когато уеб браузърът е затворен.

Бисквитки на нашия уебсайт

Ние използваме както сесийни бисквитки, така и постоянни бисквитки на нашия уебсайт.

​Как използваме бисквитките

Бисквитките не съдържат информация, която ви идентифицира лично, но личната информация, която съхраняваме за вас, може да бъде свързана, от наша страна, с информацията, съхранявана в и получена от бисквитките. Бисквитките, използвани на този уебсайт, включват тези, които са строго необходими бисквитки за достъп и навигация, бисквитки, които проследяват използването ("бисквитки за ефективност") и помнят вашите избори (“функционални бисквитки“). Можем да използваме информацията, която получаваме от използването на нашите бисквитки за следните цели:

 • да разпознаете вашия компютър, когато посещавате нашия уебсайт,

 • да запазите имейл адресите на клиентите, когато ни изпратите съобщение

 • да следят вашата навигация в нашия уебсайт,

 • за да подобрим използваемостта на уебсайта, например при използване на нашето приложение за чат на живо, за да отговорим на въпроси, които имате в реално време,

 • да анализираме използването на нашия уебсайт, като например колко хора ни посещават всеки ден,

 • в администрацията на нашия уебсайт.

Бисквитки на трети страни

Ние работим със следните компании за поддържане и подобряване на нашия уебсайт. Кратко описание на това, което правят, е включено по-долу. Всяка компания, която работи с нас и събира лични данни, отговаря на строгите стандарти на GDPR за защита на данните.

Google & Google Analytics

Използваме Google Analytics, за да разберем по-добре как клиентите ни навигират до и чрез нашия уебсайт, колко дълго клиентите прекарват посещението ни в нашите елементи на съдържание и колко често се връщат, за да посетят нашия уебсайт. Google Analytics също така ни помага да проследим ефективността на парите, които похарчим за нашите дигитални маркетингови и социални медийни кампании. Политиката на Google относно използване на лични данни, , която съдържа информация за бисквитките, може да бъде намерена тук.

Facebook Политики за използване на Бисквитки

Ние използваме данни от Facebook Pixel за да идентифицираме  тенденции и за да подобрим нашия маркетинг в социалните медии. Можете да намерите съвместима с GDPR политика на Facebook, която обхваща тяхната политика за бисквитките тук.

Изтриване на бисквитки

Повечето браузъри ви позволяват да отказвате да приемате бисквитки или да изтривате съществуващи бисквитки. Повече информация за това как да направите това може да бъде достъпен тук: www.Learn-About-Cookies.com/how-to-DELETE-Cookies

​​

Къде може да намерите повече информация за бисквитките

Можете да научите повече за бисквитките и следния уеб сайт на трети страни www.Learn-About-Cookies.com/

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

НА КЛИЕНТИ НА „МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. Във връзка с предоставянето на своите услуги и извършването на своите дейности “МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД обработва като администратор личните данни на своите клиенти – физически лица, както и личните данни на други физически лица, посочени по-долу („Субекти на данни“/ „Вие“), в съответствие с предвидените в тази Политика правила и принципи.

Чл. 2. “МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД е дружество с ЕИК 204568881, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Франсис де Пресансе” № 3

СУБЕКТИ НА ДАННИТЕ

Чл. 3. (1) Във връзка с предоставяните услуги „МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД обработва информация относно следните Субекти на данни:

(а) физически лица, посещаващи уебсайта https://samovilla.com (Уебсайта);

(б) физически лица, които осъществяват резервации от свое име или от име на друго физическо или юридическо лице посредством формата за запитване в Уебсайта;

(в) физически лица, използващи услугите, предоставяни от „МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД, включително, но не само услуги по хотелско настаняване, по ресторантьорство и свързаното с тях обслужване, по предоставяне на помещения за други събития и др. под., както и физически лица, представляващи или действащи по друг начин от името на юридически лица, които използват тези услуги;

(г) физически лица, отправили от свое име или от името на друго лице, което представляват, запитвания (вкл., но не само по електронна поща, по факс, чрез обаждане и др.), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към „МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД;

(д) физически лица, информация за които се съдържа в запитвания, искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към „МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД.

(2) Услугите на „МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД могат да бъдат заявявани само от дееспособни лица, които са навършили 18 години.

 

 

КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 4. Информацията (категориите лични данни), която „МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД обработва относно Субектите на данните съобразно тази Политика, може да включва:

 

1. Във връзка с предоставянето на услуги по хотелско настаняване:

 1. Идентификационни данни: имена на гост; дата на раждане; пол; националност; национален идентификационен номер (като ЕГН за български граждани) и/или номер на документ за самоличност; дата на издаване на документ за самоличност; валидност на документи за самоличност; държава, издала документа за самоличност; подпис.

 2. Данни за контакт: телефон; адрес на електронна поща; адрес.

 3. Информация, свързана с хотелско настаняване: номер на стая; етаж; дати на престоя (дата на пристигане и дата на отпътуване); продължителност на престоя (брой реализирани нощувки); използване на туристически пакет; предпочитание за вид стая (пушачи/ непушачи); ВИП статус на гост;

 4. Допълнителна информация, свързана с хотелско настаняване при изрично заявяване от ползвателя на услугите: специални изисквания и предпочитания, вкл. за вид преса, за храни и напитки; специални изисквания, свързани хранителни продукти, напитки и други вещества, с които има пречка госта да влиза в контакт/ досег (независимо от причината).

 

2. Данни, свързани с плащания и издаване на фактури: информация за начин на плащане (в брой, по банков път, с кредитна карта и т.н.); информация за дължими и извършени плащания; информация за срок на плащане и за просрочени/неплатени задължения; банкова информация (банка, IBAN, титуляр на банковата сметка); валута на извършеното плащане; номер, валидност и притежател на кредитна/ дебитна карта; CVC код; данни, съдържащи се в авторизационна форма за плащане (slip); наименование на юридическо лице; адрес на юридическо лице; ДДС номер и/или друг идентификационен, данъчен или регистрационен номер (ЕГН за физически лица); подписани авторизационни форми.

 

3. Във връзка с предоставянето на ресторантьорски услуги:

 1. Идентификационни данни: имена.

 2. Данни за контакт: телефон; адрес на електронна поща; адрес.

 3. Данни, свързани с плащания и издаване на фактури: номер, валидност и притежател на кредитна/ дебитна карта; CVC код; наименование на юридическо лице; адрес на юридическо лице; ДДС номер и/или друг данъчен или регистрационен номер (за ЕТ и за физически лица); авторизационни форми (подписани).

 4. Информация, свързана с предпочитания (при изрично заявяване от ползвателя): предпочитания за храни и напитки; предпочитан начин на плащане; специални изисквания, свързани хранителни продукти, напитки и други вещества, с които има пречка госта да влиза в контакт/ досег (независимо от причината).

 

4. В случаите, когато Субектът на данни представлява друго лице (напр. фирма): информация кое лице и в какво качество (вкл. месторабота, позиция), както и информация за заявяваните услуги/ извършваните поръчки в това качество. Съответно в случаите, когато услугите се заявяват от лице различно от Субекта на данни в полза на Субекта на данни - в какво качество Субектът на данни ще ползва услугите, от кой са заявени, от кой ще бъде извършено плащането и др. под. (напр. при настанявания организирани от работодател или бизнес партньор на Субекта на данни и други подобни).

 

5. Във връзка с услугите и функционалностите на Уебсайта:

 1. Данни, обработвани във връзка с извършване на резервация за хотелско настаняване: имена; адрес на електронна поща; телефон; държава; номер, валидност и притежател на кредитна/ дебитна карта; CVC код; брой стаи; брой гости, в т. ч. брой възрастни и брой деца/ код за достъп; код на участник в събитие; номер на резервацията; специални оферти и предпочитания на госта (при изрично посочване в контактната форма); данни за пакет (напр. пакет за специален повод, уикенд пакет и др).

 2. Информация от логове за влизане в акаунт, от сървърни логове и от логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория: дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство.

 3. Във връзка с подадени от клиенти жалби, заявления, искания, молби и сигнали (вкл. в свободен текст): неструктурирана информация, съдържаща се в съответните жалби, заявления, искания, молби и сигнали.

 4. Бисквитки“: За функционирането на Уебсайта е необходимо ползването на „бисквитки“:

 

 • Използване на „бисквитки“

„Бисквитките“ са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез Интернет браузера на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в Интернет. Основната цел на „бисквитките“ е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на Уебсайта. Някои „бисквитки“ имат и по-специфично приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя при ползването на Уебсайта. Повече информация за това как функционират „бисквитките“ можете да намерите в Интернет.

 

 • Как се използват „бисквитки“ на този Уебсайт?

Ние използваме „бисквитки“ на този Уебсайт предимно с цел улесняване на ползваемостта на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез “бисквитките“ не може да Ви идентифицира като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни. Събраната информация от „бисквитки“ обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на Уебсайта, което ни позволява да подобряваме функционалността на сайта, потребителските пътеки и ползваното съдържание.

 

 • Какви „бисквитки“ се използват на този Уебсайт?

 

 • Сесийни „бисквитки“

Този тип „бисквитки“ Ви улеснява в ползването на сайта, като те съхраняват информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузер. Обикновено информацията, която се съхранява чрез тях, е какви продукти сте добавили в количката на електронния магазин, кои страници на сайта сте посетили и как сте стигнали до дадена информация. Тези „бисквитки“ не събират информация от Вашето крайно устройство и се изтриват автоматично, когато напуснете Уебсайта или прекратите сесията на Вашия браузър.

 

 • Постоянни "бисквитки"

Те ни дават възможност да съхраняваме конкретна информация за сърфирането, като например анализиране посещенията на сайта, как вие сте достигнали до Уебсайта, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили през този Уебсайт. Проследяването на тази информация, ни дава възможност да правим подобрения на Уебсайта, включително да коригираме грешки и да разширяваме съдържанието. Срокът на съхранение на този вид “бисквитки” варира според конкретното им предназначение.

 

 • "Бисквитки" на трета страна

На нашия Уебсайт има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове, например от Facebook, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIn и др. Възможно е при посещаването на тези сайтове или отварянето на съдържанието от тях, да се складират на Вашето крайно устройство „бисквитки“ от тези уебсайтове. Именно тези „бисквитки“ се дефинират като „бисквитки на трети страни“, като “МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД няма контрол върху генерирането и управлението на тези „бисквитки“. За това Ви съветваме да потърсите информация за тях и за начина им на управление на уебсайтовете на съответните трети страни.

 

 • Как мога да управлявам използването на „бисквитки“ от този Уебсайт?

Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки“ от специално създадена за целта папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на „бисквитки“, да изтриете всички или част от тях или да зададете Вашите настройки за предпочитания по отношение на използването на „бисквитки“ преди да инициирате посещение на сайта. Имайте предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху функциите на нашия Уебсайт, а оттам и върху Вашето потребителско преживяване на него.

 

 • Изключване или блокиране на „бисквитки“

Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се управлява от настройките на Вашия браузер. В Интернет можете да намерите помощна информация относно как се извършва контрола на „бисквитки“ в различните видове браузери. Имайте предвид, че пълната забрана на използването на всички „бисквитки“, може да рефлектира върху функционалното представяне на сайта, неговата ефективност и достъпването на определена информация.

 

Internet Explorer | Firefox | Chrome | Safari | Opera | Blackberry | Safari iOS | Windows Mobile

 

Всички „бисквитки“, които се ползват на този Уебсайт се заличават/изтриват автоматично след определен период от време. Този период варира до 365 дни според предназначението на конкретната „бисквитка“.

 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И СИГУРНОСТ

Чл. 5. (1) Съгласно изискванията на приложимото законодателство, „МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД прилага мерки за сигурност, които включват следните технически и организационни средства за контрол на достъпа и за осигуряване на физическа сигурност срещу посегателства над сградите и обектите и за защита на живота и здравето на гражданите: физическа охрана, алармени системи за сигурност и система за видеоконтрол, извършваща 24-часово видеонаблюдение и състояща се от записващи и запаметяващи устройства.

(2) Видеонаблюдение и видеозапис може да се извършва в публично достъпни зони и помещения в сградите на „МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД и в такива, за които е предвиден специален режим за достъп. Не се извършва видеонаблюдение в стаите за гости, санитарно-хигиенни помещения, помещения за отдих и др. под. Данните от дейностите по видеонаблюдение се съхраняват в зала за мониторинг с ограничен достъп и 24-часова охрана.

(3) Чрез информационни табла, поставени на видно място, Субектите на данни и другите посетители, които могат да бъдат заснети, се уведомяват за използването на технически средства за наблюдение и контрол и за всяка друга релевантна информация във връзка с извършваното наблюдение.

 

ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ

Чл. 6. (1) При наличието на изрично съгласие от страна на Субекта на данни „МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД, респ. други дружества, свързани с или партньори на „МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД могат да обработват следните лични данни: имена; телефон; адрес; адрес на електронна поща; информация за типа и обема на използваните и предпочитани услуги, предоставяни от „МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД и други данни, изрично упоменати в съответното съгласие, за целите на директния маркетинг като предлагане на други стоки и услуги, включително предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, извършване на допитвания, анкети с оглед подобряване качеството на предоставяните услуги и др. под. съобразно обхвата на конкретно даденото съгласие.

(2) Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, Субектът на данни има право по всяко време да направи възражение срещу това обработване на лични данни. В тези случаи обработването на личните данни за тези цели се прекратява.

(3) Субектът на данни има право по всяко време да оттегли дадено от него съгласие за обработване на личните му данни за целите на директния маркетинг. В тези случаи обработването на лични данни, основаващо се на даденото съгласие се прекратява.

(4) Профилиране за целите на директния маркетинг може да се извършва единствено с изричното съгласие на Субекта на данни като се прилагат най-малко следните допълнителни гаранции за правата и интересите им: право на човешка намеса от страна на администратора; правото да изразят гледната си точка и право да оспорят решенията, базирани на профилиране. Към настоящият момент „МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД не извършва такива дейности по обработване на лични данни.

 

ЦЕЛИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 7. “МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД събира, съхранява и обработва информацията, описана в чл. 4, 5 и 6 по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика и в общите условия (договора) за ползване на съответните услуги, които предоставя. В зависимост от правното основание за обработването тези цели могат да бъдат:

 1. цели, свързани със спазване на законови задължения на „МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД;

 2. цели, свързани с и/или необходими за изпълнението на договорите, сключвани с „МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД или за предприемане на стъпки по искане на Субекта на данните преди сключването на договор;

 3. цели на легитимния интерес на „МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД или на трети лица;

 4. цели, за които Субектът на данни е дал съгласие за обработване на данните му.

 

Чл. 8. Целите за обработване на лични данни от „МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД, свързани със спазване на законови задължения, включват:

 1. водене на регистър за настанените туристи и подаване на информация от него към компетентните органи по законоустановения ред;

 2. адресна регистрация на чужденци съгласно изискванията на приложимото законодателство;

 3. удържане и заплащане на туристически данък;

 4. дейности, свързани с разработването и въвеждането на мерки за противодействие на тероризма;

 5. обслужване на сигнали, жалби, искания за упражняване на права и други подобни, както и на рекламации и търговски гаранции (ако е приложимо), включително изготвянето на отговори по тях;

 6. осчетоводяване, фактуриране и отчитане на получаваните и извършвани плащания съобразно действащото данъчно и счетоводно законодателство;

 7. други дейности по изпълнение на законови задължения (данъчни, счетоводни, регулаторни, лицензионни и др.) на „МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД, свързани с предоставяне на информация към компетентни държавни и съдебни органи и с оказване на съдействие при проверки от компетентни органи.

Чл. 9. Целите за обработване на лични данни от „МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД, свързани с и/или необходими за изпълнението на договорите или за предприемане на стъпки по искане на Субекта на данните преди сключването на договор с „МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД, включват:

 1. приемане, администриране и обработване на резервации и анулирани такива;

 2. обслужване на клиенти, включително предоставяне на онлайн услуги посредством Уебсайта;

 3. осигуряване на възможност за регистрация на профил и администриране и поддържане на регистрираните профили в онлайн магазина, достъпен през Уебсайта;

 4. администриране, изпълнение и доставка на покупки, извършени през Уебсайта;

 5. осъществяване на комуникация, свързана с предоставяните услуги;

 6. администриране и получаване на плащания за предоставяните услуги, вкл. от разстояние;

 7. осигуряване на гаранция за извършени резервации и за заплащането на хотелското настаняване и на допълнително заявени услуги;

 8. финансово-счетоводна дейност и администриране, обработване и събиране на дължими плащания за предоставените услуги;

 9. възстановяване на грешно преведени суми;

 10. осигуряване на индивидуален подход при предоставяне на услугите, съобразен със заявените от ползвателите им предпочитания.

 

Чл. 10. Целите за обработване на лични данни, свързани с осъществяване на легитимните интереси на „МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД или на трети лица включват:

1. Легитимен интерес:

1.1. упражняване и защита на законните права и интереси на „МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД;

1.2. съдействие при упражняване и защита на законните права и интереси на клиенти; на други лица, свързани със „МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД; на служители на „МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД; на лица, обработващи лични данни от името на „МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД; и на търговски партньори на „МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД:

 1. установяване, упражняване или защита на правни претенции на посочените по-горе лица по т. 1.1. и т. 1.2., вкл. и по съдебен ред, в т. ч. подаване на жалби, сигнали и др. под. към компетентните държавни и съдебни органи;

 2. видеонаблюдение и контрол на достъпа с цел охрана на имуществото на „МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД, доказване изпълнението на приложимите изисквания, осигуряване на физическа сигурност срещу посегателства над сградите и обектите и защита на живота и здравето на гражданите;

 3.  предприемане на действия за преустановяване предоставянето на услуги при отказ от плащане, нарушаване на установените от „МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД правила и политики и др. под.;

 4. администриране и обслужване на постъпили жалби, сигнали, молби и др. под.;

 5. събиране на вземания, дължими към „МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД, включително по принудителен ред и/или чрез възлагане на трети лица, както прехвърляне на вземания на трети лица (цесии) по установения в закона ред;

 6. отправяне на нотариални покани.

 

2. Легитимен интерес – анализ, планиране и повишаване качеството на услугите, предоставяни от „МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД:

 1. поддържане на копие от данните от вътрешната информационна система, във връзка с моментното състояние на хотела (заетост, задължения и др. под.) в случай на срив на информационните системи;

 2. получаване, обработване и изготвяне на отговори по подадени заявления, молби и др. под., несвързани с жалби и оплаквания от ползваните Услуги;

 3. проучване на удовлетвореността на клиенти и ползватели на услугите;

 4. контрол, анализ и оптимизиране на бизнес процесите за подобряване на качеството на услугите.

 

3. Легитимен интерес – осигуряване на нормалното функциониране и използване на Уебсайта:

 1. поддръжка и администриране на Уебсайта;

 2. откриване и разрешаване на технически проблеми с функционалностите на Уебсайта;

 3. предприемане на мерки срещу злонамерени действия срещу сигурността и нормалното функциониране на Уебсайта.

 

4. Легитимен интерес – осъществяване на хотелиерска и ресторантьорска дейност и осигуряване на качествени хотелиерски и ресторантьорски услуги:

 1. администриране и управление на услугите, предоставяни от „МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД;

 2. управление и контрол на качеството на предоставяните услуги;

 3. получаване на обратна връзка относно предоставените услуги.

 

Чл. 11. Целите за обработване на лични данни на основание съгласие, дадено от Субекта на данните, включват:

1. Изпращане на маркетингови и рекламни съобщения за услуги, специални оферти, пакети, събития и други подобни;

2. Проучвания и получаване на обратна връзка относно качеството на услугите;

3. Други цели, за които конкретно е предоставено съгласие от Субекта на данни.

 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ И ПОСЛЕДИЦИ ПРИ ОТКАЗ ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА „МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД

Чл. 12. (1) “МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД ясно обозначава, където е приложимо и по подходящ начин, дали посочването/ предоставянето на съответните данни и/или документи е задължително или представлява изискване, необходимо за сключването или изпълнението на договор, както и последиците от отказ за предоставяне.

(2) При необходимост от допълнителни разяснения всеки Субект на данни може да поиска такива в обектите на „МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД или да отправи запитване.

(3) Отказът за предоставяне на данни и документи, посочени като задължителни, може да представлява непреодолима пречка пред предоставянето на услуга от страна на „МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД, пред удовлетворяването и изпълнението на подаваните искания, заявления, молби, сигнали и др., която освобождава „МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД от отговорност за неизпълнение.

(4) Отказът за предоставяне на данни и документи или предоставянето на неверни такива може да доведе до невъзможност за предоставяне на съответните услуги или до спиране на достъпа до услуги, предоставяни от „МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД.

(5) Субектите на данни не следва да предоставят на „МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД каквито и да е специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламента (а именно: лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице; и лични данни, свързани с присъди и нарушения).

 

ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 13. (1) В някои случаи личните данни, обработвани от „МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД, не се събират или получават директно от Субекта на данните, за когото се отнасят, а от трети лица като:

1. Лица, представляващи, работещи за или сътрудничещи си по друг начин със Субект на данните;

2. Организатори на събитие – относно информация за участниците в събитието;

3. Търговски партньори (напр. резервационни сайтове като напр. booking.com; туристически агенти, други лица, които предоставят посреднически услуги при извършването на резервации или при заявяването на други услуги и други подобни) на „МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД;

4. Компетентни държавни и съдебни органи.

(2) Лицата по ал. 1, т. 1-3 се ангажират да информират Субектите на данни, чиито данни предоставят на и да гарантират, че предоставят данните въз основа на валидно правно основание.

 

ОБРАБОТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ТРЕТИ ЛИЦА – ОБРАБОТВАЩИ ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 14. (1) За целите, посочени в тази Политика, „МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД може да превъзлага дейности по обработване на личните данни на трети лица – обработващи лични данни, съобразно и в рамките на изискванията на Регламента и другите приложими правила за защита на личните данни.

(2) Когато лични данни се разкриват на и обработват от обработващи личните данни, това ще става само до степен и в обем, който е необходим за извършването на възложените им от „МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД задачи.

(3) Обработващите лични данни действат от името на „МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД и са задължени да обработват личните данни само и единствено при стриктно спазване инструкциите на „МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД като няма да имат право да използват или да обработват по какъвто и да е друг начин информацията за други цели освен за целите, посочени в тази Политика.

 

КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 15. “МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД не разкрива лични данни относно Субекта на данни на трети лица, освен в случаите когато:

1. това е необходимо за изпълнение на законово задължение на „МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД:

 1. компетентни държавни, общински или съдебни органи;

 2. одитори;

2. това е изрично предвидено в Политиката и/или в общите условия (договора) за ползване на съответните услуги, които „МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД предоставя:

 1. обработващи личните данни по възлагане от „МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД;

 2. фирми за събиране на вземания.

3. това е необходимо за предоставяне на услугите на „МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД:

 1. банки и доставчици на платежни услуги;

 2. доставчици на пощенски и куриерски услуги;

 3. търговски партньори на „МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД като: резервационни сайтове; туристически агенции и други доставчици на туристически или други помощни услуги като автомобили по наем, таксиметрови и други транспортни услуги и други подобни.

4. Субектът на данни е дал изричното си съгласие - лицата, предвидени в съответното съгласие (напр. свързани с „МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД, търговски партньори на „МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД и други подобни);

5. това е необходимо за защита на правата или законните интереси на „МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД, на трети лица или на Субекта на данни:

 1. държавни, общински и съдебни органи;

 2. частни и държавни съдебни изпълнители;

 3. адвокати;

 4. нотариуси.

6. в други, предвидени в закона, случаи.

Чл. 16. (1) “МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД обработва и съхранява информация относно Субекта на данни до постигане на съответните цели, за които същата е събрана и се обработва.

(2) “МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД, съобразно вътрешните си правила и процедури и приложимото законодателство, обработва и съхранява информация относно Субекта на данни в следните срокове:

Типове данни

Срок на съхранение

Данни за регистъра за настанените туристи по смисъла на чл. 116 от Закона за туризма, които включват идентификационни данни на настанените лица и данни, свързани с хотелското настаняване

 

Съобразно предвидения в Закона за туризма и подзаконовата нормативна уредба ред и срок

Информация, свързана със заявени и използвани услуги за хотелско настаняване, за събития и за ресторантьорски услуги, вкл. за анулирани резервации за хотелско настаняване (доколкото са свързани с възстановяване на предплатени суми и/или удържане на дължими суми)

От извършването на съответната резервация/ заявка до 5 /пет/ години от предоставяне на услугата/приключване изпълнението на договора/ анулиране на резервацията.

В случаите, когато услугите са заявени и използвани въз основа на договор с продължително изпълнение, срокът започва да тече от окончателното изпълнение и/или прекратяване на договора.

Финансови и счетоводни документи; фактури; авторизационни форми; друга информация, свързана с с данъчно-осигурителния контрол.

До 10 /десет/ години, считано от началото на годината, следваща тази, през която се дължи плащане на задължението за съответната година.

Неструктурирана комуникация, кореспонденция, жалби, сигнали

5 години

В случаите, когато кореспонденцията се отнася за договор с продължително изпълнение, срокът започва да тече от окончателното изпълнение и/или прекратяване на договора.

Данни, свързани с резервации за ресторантьорски услуги, извършени по телефон

До 1 година

Системни логове. Логове, свързани със сигурност, техническа поддръжка, и др. (могат да съдържат информация като: дата и час, IP адрес, URL, информация за версия на браузър и устройство)

1 година

Данни от видеозаписи

2 месеца

Данни, съдържащи се в картони- за обратна връзка

Информацията от картоните за обратна връзка се въвежда в анонимизиран вид (единствено обратната връзка; получените отзиви и препоръки) без каквато и да е информация за лицето, от което е дало тази обратна връзка във вътрешните системи на „МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД, след което картоните се унищожават незабавно.  

До 30 дена от попълването им.

Данни, обработвани въз основа на изричното съгласие на Субекта на данни

От момента на предоставяне на съгласието до оттеглянето му от Субекта на данните.

Посочените в тази Политика лични данни могат да бъдат обработвани и за по-дълъг срок от посочените по-горе, ако това е необходимо за постигане на целите, предвидени в нея или за защитата на правата и/ или законните интереси (включително и по съдебен ред) на „МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД или ако действащото законодателство предвижда обработване на данните за по-дълъг срок.

 

ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ ВЪВ ВРЪЗКА С ЛИЧНИТЕ ИМ ДАННИ

Чл. 17. (1) Във връзка с обработването на личните данни, свързани с него, всеки Субект на данни разполага със следните права:

1. Право на информация – да получи информация относно извършваното обработване на личните му данни от „МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД;

2. Право на достъп:

 1. да получи потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него;

 2. да получи достъп до обработваните лични данни и до детайлната информация относно обработването и правата му.

3. Правото на коригиране – да изисква коригирането или попълването на личните му данни, ако същите са неточни или непълни;

4. Правото на изтриване – да изисква изтриването на личните му данни, ако са налице основанията за това, предвидени в Регламента;

5. Право на ограничаване на обработването на личните данни – да изисква от „МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД ограничаване на обработването на личните му данни в рамките на предвиденото в Регламента, ако са налице основанията за това, предвидени в същия;

6. Уведомяване на трети лица – право да изисква от „МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни за всяко извършено коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните му данни, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия от „МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД;

7. Право на преносимост на данните – да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на „МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, и да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от „МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД.

Правото на преносимост на данните се прилага, когато са изпълнени едновременно следните две условия:

 1. обработването е основано на съгласие или на договорно задължение; и

 2. обработването се извършва по автоматизиран начин.

Ако е технически осъществимо Субектът на данни има право да получи пряко прехвърляне на личните данни от „МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД към друг администратор. Правото на преносимост на данните може да бъде упражнено по начин, по който не влияе неблагоприятно върху правата и свободите на други лица.  

8. Права при автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране – да не бъде обект на автоматизирано решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване (т.е. обработване без човешка намеса), включително профилиране по смисъла на Регламента, което поражда правни последствия за Субекта на данни или по подобен начин го засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в Регламента основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита правата и свободите и легитимните интереси на Субекта на данни. Такива гаранции са най-малко правото на човешка намеса от страна на „МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД, правото на Субекта на данни да изрази гледната си точка и да оспори решението.

Ако такова решение, включително профилиране, бъде вземано спрямо Субекта на данни, за всеки конкретен случай Субектът на данни има правото и ще получи от „МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД отделно съществена информация относно използваната логика, значението и предвидените последствия от това обработване за него, както и за начина на упражняване на правата по тази точка.

9. Право на оттегляне на съгласието за обработване – когато обработването на личните данни се основава единствено на дадено от Субекта на данни съгласие, същият може да оттегли съгласието си по всяко време. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му;

ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ

Чл. 18. Субектът на данни има по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, право да възрази срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него, включително срещу профилиране по смисъла Регламента, което се основава на обществен интерес, упражняване на официални правомощия или на легитимните интереси на „МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД или на трета страна. В тези случаи „МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на Субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Чл. 19. (1) Субектът на данните може да упражни правата си, свързани със защита на личните данни като лично отправи съответно писмено искане към „МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД – подадено лично от Субекта на адреса, посочен в Чл. 23 от тази Политика или чрез нотариално заверено искане, изпратено по пощата.

(2) Искането по ал. 1 може да бъде упражнено и по електронен, като за целта същото трябва да е подписано от Субекта на данни с квалифициран електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и  чл. 3, т. 12 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО, и да се изпрати до „МАУНТИН ЕКО РИЗОРТ“ ООД на адреса на електронна поща, посочен в Чл. 23 от тази Политика.

(3) Субектът на данните може да упражнява правата, свързани с личните му данни, лично или чрез изрично упълномощено от него лице (с нотариално заверено пълномощно).

(4) Част от правата могат да бъдат упражнявани и чрез наличните в Уебсайта функционалности.

ПРАВО НА ЖАЛБА ДО НАДЗОРЕН ОРГАН

Чл. 20. Всеки Субект на данни има право да подаде жалба до надзорен орган по защита на личните данни, по-специално в държавата членка (на ЕС/ЕИП) на обичайното си местопребиваване, мястото си на работа или мястото на предполагаемото нарушение, ако счита, че обработването на лични му данни нарушава разпоредбите на Регламента или на други приложими изисквания за защита на личните данни.

НАДЗОРЕН ОРГАН В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Чл. 21. Надзорен орган в Република България е:

Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Уебсайт: https://www.cpdp.bg/.

Политика за поверителност е актуализирана на   29.07.2019 г.

bottom of page