top of page

Общи Условия на Самовила

 • Резервация се потвърждава след получаване на поне 25 % депозит.

 • Регистрацията на гостите се извършва само след предоставяне на документ за самоличност.

 • Настаняването в хотела се извършва след 14:00 часа.

 • При регистрация, гостите трябва да заплатят цялата сума за своя престой. Плащането може да бъде извършено в брой, чрез дебитни или кредитни карти на място или чрез банков превод.

            Банкова сметка:

            ПОЛУЧАТЕЛ: Маунтин Еко Ризорт ООД

            IBAN: BG69UBBS80021057783240

 • Стаята се освобождава до 11:00 часа.

 • При напускане на хотела гостите са длъжни лично да оставят ключовете на Управителя на хотела и да изчакат да се направи проверка на вилата.

 • Не се допуска нощуване в хотела на лица, които не са регистрирани. Не се допуска пребиваване на лица във вила, в която не са регистрирани.

 • Не се допуска пребиваването на домашни любимци на територията на Самовила.

 • Гостите нямат право да внасят и използват електронагревателни (отоплителни) уреди и съоръжения по време на престоя си в хотела.

 • Не е разрешено пушенето в къщите. Пушенето в закритите помещения е забранено. При установено пушене ще бъде добавена допълнителна такса за почистване от 100 лева.

 • Гостите на хотела трябва да пазят тишина през нощните часове (от 22:00 до 08:00 часа).

 • Във вилите е забранено внасянето и складирането на леснозапалими, взривни и обемисти предмети.

 • Не е разрешено разместването на мебели и имущество в стаите и помещенията на вилите.

 • Забранява се изнасянето на всякакъв вид имущество (хавлии, кърпи, инвентар, мебели, посуда и др.) извън границите на комплекса.

 • Гостите на хотела носят материална (финансова) отговорност за повреденото и изгубено имущество на хотела.

 • При констатирани нарушения на вътрешния ред в хотела, нарушаване на законите и правовия ред в страната, накърняване доброто име и престижа на Самовила, собственикът или управителят има право да прекрати договора и престоя на гостите в хотела.

bottom of page